Uigennemsigtig miljøkontrol af havbrug.

16 March, 2017 - 09:03 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund skriver:

Hedensted Kommune vil ikke kontrollere om Hjarnø Havbrug A/S overholder deres produktionstilladelser. Selvom kommunen via sit miljøtilsyn er forpligtede til at kontrollere, at kommunens godkendelser og tilladelser overholdes. Og har pligt til at genbehandle godkendelser med fornyet vurdering af virksomhedens miljøbelastninger, når virksomhedens tilladelser udløber.

Havbrugsgruppen, som repræsenterer lokale miljø- og andre interesseorganisationer, fremlægger i et brev til Hedensted Kommune belæg for, at Hjarnø Havbrug producerer mere end de har tilladelse til. Alligevel afviser Udvalget for Teknik(med ansvar for miljøet) at foretage sig yderligere i sagen.

I Danmark hylder vi magtens tredeling; at der er vandtætte skodder mellem den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Principper, som kendetegner et retssamfund – et armslængdeprincip, hvor afgørelser er fri af politiske særinteresser. Og vi er verdens mindst korrupte land. Men hvordan udøves disse principper, når det gælder vores natur- og miljø?

Er behandling af Havbrugsgruppens henvendelse et eksempel på, at et politisk flertal med en stærk erhvervspolitisk strategi og partipolitiske relationer og særinteresser favoriserer snævre havbrugsinteresser på bekostning af miljøet og den brede befolknings interesser?

Hedensted Kommune afviser, at etablere ekstern uvildig kontrol af Hjarnø Havbrug og finder virksomhedens egenkontrol tilstrækkelig. Det fremgår ikke af udvalgets behandling af sagen, hvordan denne kontrol udøves og vurderes. Kan medlemmerne af Udvalget for Teknik stå inde for deres politiske ansvar for denne kontrol og for de godkendelser og tilladelser, som ligger til grund for Hjarnø Havbrug?

Hvis der kan sås tvivl om den fagligt udførte kontrol, er det udvalgets ret at få indseende med, hvordan denne kontrol udøves og stille spørgsmål til den valgte fremgangsmåde og vurdering. Og det er udvalgets politiske ansvar at fastlægge principperne for det tilsyn som udøves. En sådan demokratisk kontrol med den kommunale tilsynspraksis kan skabe større gennemsigtighed og åbenhed. Til gavn for miljøet, men også til gavn for de øvrige interesser i lokalområdet og i sidste ende også for Hjarnø Havbrug. Og endelig til gavn for borgernes tillid til den kommunale forvaltning.