Stort skulderklap til den lokale og kommunale integrationsindsats

12 October, 2017 - 12:25 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund indlæg:

Kommunerne overtog med den første integrationslov i 1999 integrationsindsatsen. Intentionen var, at mange flygtninge skulle fordeles over hele landet og forebygge ghettoproblemer. Den treårige integrationsindsats i kommunerne finansieres langt overvejende af staten.

Flygtninge skulle hurtigst muligt tage del i det danske samfund, arbejde, forsørge sig selv, bidrage til samfundet, lære sprog og forstå vores samfund, demokrati og kultur, tage uddannelse, deltage i foreningslivet og børnene gå i skole med danske kammerater.

Som udvalgsformand mødte jeg alle nytilkomne asylmodtagere i Hammel Kommune. Fortalte om demokrati, lokalt folkestyre, kommunalt selvstyre, valg og selvfølgelig om vores forventninger. Asylmodtagernes taknemmelighed, forhåbninger til en tryg hverdag for deres børn og ønske om at klare sig selv, var slående.

Og det er slående, at danskerne tager del. Venligboerne har næsten 1000 medlemmer. Virksomheder tilbyder praktik og jobs. Højskoler, efterskoler, sprogskoler bidrager med stor viden og erfaring. Kommunens Fritid til alle og vores mange foreninger formidler de danske foreningstraditioner. Kirkelige organisationer og andre skaber netværk på tværs, samtalecafeer, lektiecafeer, familievenner og naboskaber.

Integration skaber (statsfinansierede)arbejdspladser, boligudlejning stiger, omsætning i vores dagligvarebutikker, børn til vores skoler. Og jo bedre integration jo mere bidrager flygtninge vores fælles kasse via skattebetaling.

Alle deltagere i integrationen fortjener et kæmpe skulderklap. Integration løses i fællesskab, kræver vilje til at nå og forstå hinanden. Og viljen til integration skaber sammenhæng i vores samfund.