Vi kan lære af Norge

14 June, 2015 - 10:11 -- Poul

Nils Sjøberg:

Den danske udenrigspolitik med militære aktioner bør ændres til diplomati. Et nyt Folketing bør lade sig inspirere af den norske udenrigspolitik. Således er nordmændene i øjeblikket med i mere end 20 fredsprocesser verden over, og er direkte medansvarlig for fredsaftalen mellem Sudan og Sydsudan og afslutningen på Guatemalas borgerkrig.

Samtidig med at, det giver Norge en international position, er den norske udenrigspolitik billigere end den danske, når man regner omkostninger til de militære aktioner med. Lad os i fællesskab få et Danmark, som vi kan være stolte af.