Vi kan lære af Hedensted

14 June, 2015 - 10:19 -- Poul

Nils Sjøberg:

Få steder i Danmark er integrationen af flygtninge mere vellykket end netop i Hedensted Kommune. På kommunalt plan kan man takke lederen af integrationsafdelingen Karen Marie Nielsen og hendes kollegaer for at integrationen af flygtninge sker i et samarbejde med jobcenteret, som sikrer, at en stor del af flygtninge hurtigt kommer i arbejde. Alle undersøgelser viser nemlig, at det er vigtigt at flygtningene får lov til at arbejde fra dag et, hvis integrationen skal lykkes.

Det er klart, at der kan ske forbedringer. Alligevel bør erfaringerne fra Hedensted Kommune inspirere til efterligning på landsplan. Det skylds også at mange borgere i Hedensted Kommune gør en store indsats for at få integrationen til at lykkes. Det gælder blandt andet i Juelsminde. Her bor 150 flygtninge. Til gengæld er det svært at få leje boliger til flygtninge i Hedensted by oplyser kommunes integrationsafdeling.

Jeg vil derfor arbejde for, at man på landsplan tager ved lære af hinanden og bruger de gode eksempler. Sikre at flygtningene bidrager med deres kompetencer til gavn for både dem og os, så de vedligeholder evnen til at klare sig selv. Erfaringer viser sig, at det kan være en stor styrke for en arbejdsplads at ansætte flygtninge.