Trivselsvækst og grøn forandring.

7 June, 2015 - 14:38 -- Poul

Nils Sjøberg:

Valget handler ikke blot om vore umiddelbare ønsker. Det ser også fremad mod det samfund, vi håber på.

Alle ønsker et godt sygehusvæsen nu. Men er mere velstand i form af dyr medicin og avancerede behandlinger det rigtige mål at gå efter? Vi vil hellere reducere behovet for sygehusbehandling ved at få bedre styr på produkter og miljøer, der gør os syge. Så der kan blive råd til bedre behandling af færre syge.

Konkurrencesamfundet stiller krav om uddannelser, som gør vore børn effektive. Men vi ønsker for vore børn mest af alt et godt liv i harmoni med natur og medmennesker. Vi vil uddanne ansvarlige samfundsborgere.

Der råbes stadig på økonomisk vækst. Som om vi glemmer, at vores klode på mange måder allerede er presset ud over sine naturlige grænser af menneskers aktiviteter. Af en adfærd som en græshoppesværm, der lægger kloden øde. Vi vil arbejde mod en holdbar balance mellem mennesker og natur. En balance, der ikke som nu skrider fra årti til årti, men som har ambition om, at hver generation efterlader kloden i mindst lige så god tilstand, som da den blev overtaget.

Vi tror på, at lighed og forståelse blandt mennesker er forudsætning for en fredelig verden. Og dermed for en verden med mere lykke og trivsel. De, som er født med færre privilegier, har de samme drømme og behov og burde have samme ret til et godt liv, som de privilegerede. Vil vi ikke dele fair, bliver vi ikke venner. Det gælder såvel i den lokale som i den globale landsby. Et godt liv leves ikke bag grænsehegn, vagtværn og militær beskyttelse. Et godt liv leves i frihed blandt venner.

Vi ser indvandring som en gave til vores samfund. Mennesker kommer hertil, fordi de er tiltrukket af vores samfund. De tilfører vores samfund nye ressourcer og kompetencer. Og de kompenserer for vores utilstrækkelige fødselsrate. Det gavner alle, at vi udnytter og sætter pris på den gave og derigennem skaber kontakter og venskaber ude i verden.

Det Radikale Venstre har gennem 110 år arbejdet for udviklingen af vores samfund, hvor partiet har medvirket til at udvikle en velfærdsstat med økonomisk balance. Og vi har stadig visioner.