Regionerne er i spil!

14 June, 2015 - 10:17 -- Poul

Nils Sjøberg:

De danske regioners fremtid står på spil ved Folketingsvalget, og med dem står også det danske sundhedsvæsens og mange opgaver inden for socialområdet og den regionale udvikling på spil. Men Folketinget begår en fejl, hvis de nedlægger regionerne.

Politikerne bør derimod gå sammen om at styrke den funktion, som varetager de borgernære funktioner, som er for store til at kommunerne kan løse dem alene og for forskellige fra landsdel til landsdel til at samle under ministerierne. Samtidig bør det nye folketing overveje, om regionerne skal kunne opkræve skatter igen og få flere af miljøopgaverne tilbage.