Radikale tanker!

27 July, 2015 - 12:06 -- Poul

Reaktion på Nils Sjøbergs nedenstående indlæg fra radikal medlem:

Tak, Nils for at vise, at der stadig er liv i de radikale rødder og for at pege på, at det er derfra ny vækst skal komme.

Siden Ove Rodes tid har livet igen skabt nye former og igen givet os ny lære, som kræver ny radikal opmærksomhed.

Ifølge bogen ’Sapiens’ af Yuval Harari udgør mennesker og menneskers husdyr 90 % at klodens biomasse af større dyr. Når vi om lidt bliver 10 % flere, må vi opdyrke de vilde dyrs sidste levesteder for at leve som vi gør nu. Og når vi bliver 20 % flere, vil vi slås som vilde dyr.

Vi lever for mange. Vi lever for længe. Vi lever forkert. Der er ikke behov for mere vækst, men for radikal forandring.

En forbrugsindustri, der giver dårligdomme forbundet med et modsvarende sygdomsbehandlingssystem giver beskæftigelse, stort nationalprodukt og uacceptabel belastning på vores klode.

Den globale opvarmning er blot et symptom på det egentlige problem.

Derfor må de radikale tanker om lighed omfatte hele menneskeheden. De radikale tanker om ansvar må gælde hele kloden og de radikale tanker om frihed indordnes ansvaret, så den personlige frihed udfoldes inden for rammerne af et globalt ansvar.

Altså færre regler om agurkers krumning men mere regulering af de globale rammer. Kombineret med lighed mellem mennesker kan det resultere i kvoter for det enkelte menneskes klodebelastning. At flyve til Thailand på ferie og så bo i uopvarmet telt resten af livet er så et frit valg.

Mere ensartede udfoldelsesmuligheder i klodens lande vil fjerne incitamentet til at emigrere til lande med hensynsløse livsudfoldelsesmuligheder. Tak til Martin Lidegaard for en god indsats.

Det er en illusion, at vi kan leve fedt bag pigtråd, grænsebomme og militær beskyttelse, medens verden udenfor er i brand og opløsning. Vi må lære at blive en ligeværdig del af verden, og ikke mere end det.

Vores verden har i den grad brug for radikale tanker og politik.