Offentlighedsloven skal ændres

14 June, 2015 - 10:13 -- Poul

Nils Sjøberg:

Den 31. december 2014 kunne Information oplyse, at den nye offentlighedslov har givet markante forbedringer i anmodninger om aktindsigt. Svartiderne er betydeligt bedre end før den nye offentlighedslov blev vedtaget oplyste Justitsministeriet. Men svarene gør det ikke alene, hvis man som borger ikke har mulighed for at få en tilstrækkelig aktindsigt. Derfor vil jeg straks gå i gang med at arbejde for, at ændre den nye offentlighedslov, hvis jeg bliver valgt til Folketinget den 18. juni.

Som nævnt i pressejurist Oluf Jørgensen forskningsprojektet Offentlighed i Norden kan vi lære meget af de øvrige nordiske lande. Jeg vil her nævne fem forslag, som jeg ønsker indarbejdet i en offentlighedslov. For det første skal de nye offentlighedsregler omfatte dokumenter, der udarbejdes af offentligt ansatte, uanset om de er ansat efter politiske eller faglige kvalifikationer. For det andet skal ændringer eller sletninger af dokumenter registreres, så de originale og autentiske dokumenter sikres. For det tredje skal offentlighedsloven sikre adgang til miljøoplysninger i bred forstand, dvs. også om produkters virkninger på sundhed og miljø. For det fjerede skal offentlighedsloven omfatte intern faglig rådgivning, som skal skilles fra den politisk-taktiske rådgivning. For det femte skal borgere kunne klage over afslag på aktindsigt til et uafhængigt klageorgan.

En stærk offentlighedslov er et udtryk for at demokratiet fungerer. Derfor skal den udarbejdes i samarbejde med fagfolk.