Lokale busruter er et nationalt anliggende!

11 August, 2017 - 16:11 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund skriver:

Kommunerne og Region Midtjylland skal sammen belyse den regionale trafiks betydning for at drive virksomhed, for at bo, uddanne sig og arbejde i landdistrikterne – i et nationalt perspektiv.

Udgifter til den kollektive trafik i Region Midtjylland er stigende og udgør i dag 52 % af midler til regional udvikling mod 40 % for 10 år siden. En uholdbar udvikling og regionen foreslår besparelser på en række regionale busruter, som rammer hårdt i Hedensted Kommune.

Som samfund kræver vi, at borgerne er fleksible og flytbare i forhold til arbejde og uddannelse, i forhold til offentlige servicetilbud osv. Nedlæggelse af busruter betyder derfor, at mange må flytte fra landdistrikterne og kommunernes ønsker om at tiltrække børnefamilier forringes!

Nedlæggelse af busruter bidrager til den skrantende sammenhængskraft i vores samfund og til det stigende skel mellem by og land. En skævvridning af Danmark, som ikke løses ved udflytning af nogle få statslige arbejdspladser fra København til de store byer i provinsen eller ved timedrift på togene mellem København og Aalborg.

Ifølge Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har regeringen afsat 1 milliard kr. til udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser – angiveligt for at skabe et Danmark i balance.  DF, S, SF, R og Enhedslisten afsatte 28,5 milliarder kroner i den såkaldte togfond til bl.a. jernbanebro over Vejle Fjord og timedrift mellem de store byer – angiveligt, for at binde Danmark bedre sammen.

Men tog til Vejle eller Horsens hjælper ikke efterskoleeleven til Snaptun eller højskoleeleven til Uldum. Og udflytning af statslige arbejdspladser tiltrækker ikke kvalificerede medarbejdere til virksomheden i Juelsminde eller Tørring - den geografiske og i særdeleshed mentale afstand fra Christiansborg til Hedensted er til at få øje på. 

Som del af aftalen med S og DF: Danmark i balance nedsatte erhvervsminister Brian Mikkelsen i juli måned Udvalget for levedygtige landsbyer.  KL og Landdistrikternes Fællesråd deltager i arbejdet, som primo 2018 kommer med anbefalinger til bedre vilkår for at drive virksomhed, bo og arbejde i landdistrikterne

Region Midtjylland og kommunerne skal derfor bevare eksisterende busruter, tage kontakt til ovenstående udvalg og nedsætte en fælles embedsmandsgruppe, som kan indsamle data og beskrive perspektiverne for den kollektive trafik i landdistrikterne: Målet er tilgængelighed og en decentral og bæredygtig udvikling – i hele Danmark. Radikale Venstre bidrager gerne til både løsnings- og finansieringsforslag.