Indlæg og Artikler

Styrket borgerkontakt!

17 August, 2013 - 10:21 -- Poul

Hedensted Kommune overvejer politianmeldelse af to navngivne borgere, som bebyrder kommunens forvaltning med klager. Det er et drastisk skridt! Jeg kender ikke forhistorien, men er stærkt bekymret for det signal, det sender til resten af kommunens borgere.  Hvordan er det kommet så vidt og kan vi lære af historien?

Bevar naturen også til havs!

31 July, 2013 - 12:44 -- Poul

 


Sund og usund vækst


En øget satsning på havbrug/aquakultur, som erhvervschef Torben Busk fra Horsens Kommune anbefaler i Horsens Folkeblad den 17.7, en den helt gale vej at gå. Danmark er i forvejen det mest intensivt dyrkede land i verden. Vi bør gå den stik modsatte vej. Navnlig vores smukke kystområder, som har stor rekreativ værdi, skal vi værne om. Vi bør arbejde for en øget artsmangfoldighed og naturrigdom - til glæde for os alle.

Fri af isolation og ensomhed ved hjælp af frivillige!

29 June, 2013 - 17:58 -- Poul

Mange handicappede: synshandicappede, senhjerneskadede, udviklingshandicappede, sindslidende eller ældre og andre mennesker på kanten af samfundets almindelige fællesskaber oplever sig ofte isolerede og ensomme. 


Flere handicaporganisationer iværksætter frivilligt socialt arbejde, som kan hjælpe med at bryde denne isolation, men ikke alle kan ved egen hjælp drage nytte af dette tilbud, men har brug for stærk fagprofessionel hjælp til at etablere og indgå i sociale fællesskaber.

Lokalaftale med lærerne!

4 May, 2013 - 17:28 -- Poul

Hedensted Kommune bør fortsat lave lokalaftale med Danmarks Lærerforening: en aftale som indeholder overordnede rammer for de opgaver, som skal tilrettelægges og aftales på de enkelte skoler i kommunen. Aftalesystemet blev sat ud af kraft, da forhandlingerne mellem KL og Danmarks Lærerforening brød sammen og resulterede i et regeringsindgreb, hvor det blev fastsat ved lov, hvordan arbejdsvilkårene på vores skoler skal tilrettelægges. Men loven kan aldrig erstatte de aftaler, som parterne når frem til ad forhandlingens vej.

Generalforsamling og opstillingsmøde!

27 March, 2013 - 00:00 -- Poul

Ordinær generalforsamling og opstillingsmøde til Hedensted byråd og Midterregionen tirsdag d. 16. april kl. 19:00 i Hedensted Centret Gesagervej 70 Hedensted i mødelokalet 1. sal indgang B.
 
Kun adgang for medlemmer af radikale venstre i Hedensted. Hvis vi igen skal i Hedensted byråd forudsætter det Jeres støtte og opbakning - så mød op!

Pages