Indlæg og Artikler

Stem radikalt i Hedensted!

7 November, 2013 - 10:13 -- Poul

Med en stemme på Det Radikale Venstre sikrer du, at i et velfungerende demokrati diskuterer, samtaler og udvikler mennesker sig i fællesskab. Demokrati handler ikke bare om at flertallet bestemmer. Alle mennesker skal kunne ytre sig og søge indflydelse. Derfor lægger det radikale venstre stor vægt på borgerinddragelse, hvor alle bliver informeret og hørt som ligeværdige parter.

Beskæftigelsesindsatsen i Hedensted kommune!

2 November, 2013 - 12:10 -- Poul

Kommunens beskæftigelsesindsats skal fokusere på unge, på sygemeldte og på langtidsledighed. Jeg ønsker øget samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner om skræddersyede kompetenceløft målrettet virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Vi har ledige jobs som ikke bliver besat og vi har ledige, som ikke kan finde arbejde – det skal vi gøre noget ved. Og vi skal sætte ind med skræddersyede løsninger til ansatte, som er i fare for at miste deres arbejde pga. sygdom.

Fælles om stærke lokale skoler!

2 November, 2013 - 12:05 -- Poul

Radikale Venstre ønsker stærke lokale skoler i Hedensted Kommune. Vi tror, at stærke lokale skoler skabes af elever, forældre, lærer, pædagoger og skolens ledelse, de lokale foreninger og virksomheder i fællesskab – bakket op af overordnede rammer udstukket af byrådet. Vi ønsker en skole, som åbner sig og inviterer lokale kræfter inden for.

Politisk ledelse via regneark eller mennesker?

11 October, 2013 - 17:35 -- Poul

Jeg har forgæves søgt efter mennesker i debatten om de politiske prioriteringer på ældreområdet. Der skydes efter hinanden med millionbeløb, som kun giver mening i et regneark. Men hvad betyder det i hverdagen for Per og Poul? De økonomiske argumenter bliver brugt som trumfkort, som stopper enhver dialog om de menneskelige forhold – forhold for de ældre, for pårørende og for medarbejderne. Skal byrådet lede kommunen gennem regneark eller gennem de mennesker, som bor, arbejder og lever her?

Styrket borgerkontakt!

17 August, 2013 - 10:21 -- Poul

Hedensted Kommune overvejer politianmeldelse af to navngivne borgere, som bebyrder kommunens forvaltning med klager. Det er et drastisk skridt! Jeg kender ikke forhistorien, men er stærkt bekymret for det signal, det sender til resten af kommunens borgere.  Hvordan er det kommet så vidt og kan vi lære af historien?

Pages