Indlæg og Artikler

R SÆTTER MENNESKET I CENTRUM

11 November, 2013 - 09:09 -- Poul

Hedensted er en god kommune at bo i, men mener du også, at mennesket skal sættes i centrum, skal du stemme radikalt. Ønsker du en kommune, hvor alle kan opnå en sammenhæng mellem familieliv, fritid og arbejdsliv, så bør du stemme radikalt til kommunalvalget. Med en radikal i kommunalbestyrelsen i Hedensted vil der blandt andet blive gjort alt for at sikre en tryg og værdig ældrepleje. Jeg vil derfor opfordre jer, som stemte radikalt ved sidste folketingsvalg til også at gøre det samme den 19. november.


Nils Sjøberg, radikal folketingskandidat, Hedensted.

Stem radikalt i Hedensted!

7 November, 2013 - 10:13 -- Poul

Med en stemme på Det Radikale Venstre sikrer du, at i et velfungerende demokrati diskuterer, samtaler og udvikler mennesker sig i fællesskab. Demokrati handler ikke bare om at flertallet bestemmer. Alle mennesker skal kunne ytre sig og søge indflydelse. Derfor lægger det radikale venstre stor vægt på borgerinddragelse, hvor alle bliver informeret og hørt som ligeværdige parter.

Beskæftigelsesindsatsen i Hedensted kommune!

2 November, 2013 - 12:10 -- Poul

Kommunens beskæftigelsesindsats skal fokusere på unge, på sygemeldte og på langtidsledighed. Jeg ønsker øget samarbejde med lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner om skræddersyede kompetenceløft målrettet virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft. Vi har ledige jobs som ikke bliver besat og vi har ledige, som ikke kan finde arbejde – det skal vi gøre noget ved. Og vi skal sætte ind med skræddersyede løsninger til ansatte, som er i fare for at miste deres arbejde pga. sygdom.

Fælles om stærke lokale skoler!

2 November, 2013 - 12:05 -- Poul

Radikale Venstre ønsker stærke lokale skoler i Hedensted Kommune. Vi tror, at stærke lokale skoler skabes af elever, forældre, lærer, pædagoger og skolens ledelse, de lokale foreninger og virksomheder i fællesskab – bakket op af overordnede rammer udstukket af byrådet. Vi ønsker en skole, som åbner sig og inviterer lokale kræfter inden for.

Politisk ledelse via regneark eller mennesker?

11 October, 2013 - 17:35 -- Poul

Jeg har forgæves søgt efter mennesker i debatten om de politiske prioriteringer på ældreområdet. Der skydes efter hinanden med millionbeløb, som kun giver mening i et regneark. Men hvad betyder det i hverdagen for Per og Poul? De økonomiske argumenter bliver brugt som trumfkort, som stopper enhver dialog om de menneskelige forhold – forhold for de ældre, for pårørende og for medarbejderne. Skal byrådet lede kommunen gennem regneark eller gennem de mennesker, som bor, arbejder og lever her?

Pages