Indlæg og Artikler

Havbrug. Borgerne til grin!

15 April, 2015 - 10:36 -- Poul

Nils Sjøberg folketingskandidat Hedensted:

Ved Hedensted kommunes høringsmøde om Havbrug torsdag i Juelsmindehallen var ikke antydning af vilje til at lytte til gode og saglige argumenter hos Hedensted Kommunes udvalg for teknik og miljø. Selvom miljøorganisationerne mødte op med saglige argumenter oplevede de på ingen måde lydhørhed.

Nedlæg havbrugene ved Hjarnø!

16 March, 2015 - 17:13 -- Poul

Nils Sjøberg folketingskandidat for radikale venstre i Østjylland opstillet i Hedensted kredsen:

I det Radikale Venstre i Hedensted tør vi godt have en klar holdning til havbrugene i As Vig. Vi mener de skal nedlægges. De forurener for meget, og er til stor gene for havets naturlige balance og befolkningens brug af havmiljøet som rekreativt område.

Vi er helt enige med Knud Iversen, når han skriver i Horsens Folkeblad, at 250 ton fiskegylle, svarende til 10 ton fiskegylle for hver arbejdsplads, er en uacceptabel høj pris.

Stop havbrugene ved Hjarnø!

26 February, 2015 - 18:09 -- Poul

Nils Sjøberg folketingskandidat for radikale venstre i Østjylland opstillet i Hedenstedkredsen skriver:

Er Lene Tingleff politikker eller administrator? Eller forsøger formanden for teknik- og miljø i Hedensted på at bruge en langsommelig sagsbehandling til at til gode se forurenende havbrug?

Sammen om miljøet!

11 January, 2015 - 21:49 -- Poul

Nils Sjøberg folketingskandidat Hedensted-Østjylland:

Miljøet er vores alles. Det har betydning for både unge og gamle. Røde og blå. Vi kan derfor alle lære af den stribe af miljøorganisationer, som nu er gået sammen om at sikre miljøet ved Endelave. Uanset, om man er fra Dansk Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening,  Foreningen Endelave Hav og Dambrug – Nej Tak! eller som jeg er radikal folketingskandidat eller på anden måde politisk organiseret har vi alle en fælles interesse i at sikre naturen og vores miljø.

Havbrugs belastning af natur og miljø.

25 November, 2014 - 09:52 -- Poul

 

Debatindlæg af folketingskandidat Nils Sjøberg Hedenstedkredsen:

Som kommentarer til debatindlæg af direktør for Dansk Akvakultur Brian Thomsen vil jeg hermed uddybe mit tidligere indlæg!

Brian Thomsen fremhæver med rette flere gode sider ved øget produktion af fisk til konsum, men samfundet må sikre, at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde og uden, at det går ud over naturen og over befolkningens rekreative interesser. Løsningen kan umuligt være gratis produktionsarealer og forureningstilladelser stillet til rådighed fra samfundets side.

Havbrug truer vores fælles og frie natur!

15 November, 2014 - 10:17 -- Poul

Indlæg af: Nils Sjøberg lokal folketingskandidat for radikale venstre -

En sejltur fra Snaptun til Endelave mindede mig om, at vores smukke kyster ikke er en selvfølge. Udsigten fra færgen ind mod As Vig blev forstyrret af store havbrug og tankerne myldrede frem: De skæmmer kystlinjen! Hvordan påvirker de miljøet? Kan man bare bruge vores fælles natur til private erhvervsformål?

Udtalelse fra radikale gruppeformand Camilla Hersom ved folketingets åbning!

8 October, 2014 - 00:42 -- Poul
Et nyt folketingsår er begyndt! Det er en festdag, hvor vi har præsenteret
et nyt og omfattende lovprogram med mange gode nye
regeringsinitiativer samt en hel masse konkret lovgivningsarbejde, der skal
gøre det seneste års reformer og politiske aftaler til virkelighed. Vi har
meget arbejde foran os inden vi skal til folketingsvalg.
 
Blandt andet skal danskerne stemme om retsforbeholdet! Det et er stort, hedt
og årelangt radikalt ønske, der nu bliver en realitet. Dansk politi

Sundheds strategi sætter mennesket i centrum!

22 August, 2014 - 17:30 -- Poul
Regeringen vil med en ny sundhedsstrategi investere 5 mia. kr. over de næste fire år i et løft af det offentlige sundhedsvæsen. Den store investering viser, at vi kan udvikle vores velfærdssamfund, når der er plads til offentlig vækst.
Den nye strategi skaber grundlaget for et sundhedsvæsen der tager udgangspunkt i den enkelte patients behov og hverdag, og hvor alle danskere uanset indkomst, uddannelse og bopæl møder et sundhedsvæsen, der er til for dem.

Pages