Indlæg og Artikler

Sammen om miljøet!

11 January, 2015 - 21:49 -- Poul

Nils Sjøberg folketingskandidat Hedensted-Østjylland:

Miljøet er vores alles. Det har betydning for både unge og gamle. Røde og blå. Vi kan derfor alle lære af den stribe af miljøorganisationer, som nu er gået sammen om at sikre miljøet ved Endelave. Uanset, om man er fra Dansk Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening,  Foreningen Endelave Hav og Dambrug – Nej Tak! eller som jeg er radikal folketingskandidat eller på anden måde politisk organiseret har vi alle en fælles interesse i at sikre naturen og vores miljø.

Havbrugs belastning af natur og miljø.

25 November, 2014 - 09:52 -- Poul

 

Debatindlæg af folketingskandidat Nils Sjøberg Hedenstedkredsen:

Som kommentarer til debatindlæg af direktør for Dansk Akvakultur Brian Thomsen vil jeg hermed uddybe mit tidligere indlæg!

Brian Thomsen fremhæver med rette flere gode sider ved øget produktion af fisk til konsum, men samfundet må sikre, at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde og uden, at det går ud over naturen og over befolkningens rekreative interesser. Løsningen kan umuligt være gratis produktionsarealer og forureningstilladelser stillet til rådighed fra samfundets side.

Havbrug truer vores fælles og frie natur!

15 November, 2014 - 10:17 -- Poul

Indlæg af: Nils Sjøberg lokal folketingskandidat for radikale venstre -

En sejltur fra Snaptun til Endelave mindede mig om, at vores smukke kyster ikke er en selvfølge. Udsigten fra færgen ind mod As Vig blev forstyrret af store havbrug og tankerne myldrede frem: De skæmmer kystlinjen! Hvordan påvirker de miljøet? Kan man bare bruge vores fælles natur til private erhvervsformål?

Udtalelse fra radikale gruppeformand Camilla Hersom ved folketingets åbning!

8 October, 2014 - 00:42 -- Poul
Et nyt folketingsår er begyndt! Det er en festdag, hvor vi har præsenteret
et nyt og omfattende lovprogram med mange gode nye
regeringsinitiativer samt en hel masse konkret lovgivningsarbejde, der skal
gøre det seneste års reformer og politiske aftaler til virkelighed. Vi har
meget arbejde foran os inden vi skal til folketingsvalg.
 
Blandt andet skal danskerne stemme om retsforbeholdet! Det et er stort, hedt
og årelangt radikalt ønske, der nu bliver en realitet. Dansk politi

Sundheds strategi sætter mennesket i centrum!

22 August, 2014 - 17:30 -- Poul
Regeringen vil med en ny sundhedsstrategi investere 5 mia. kr. over de næste fire år i et løft af det offentlige sundhedsvæsen. Den store investering viser, at vi kan udvikle vores velfærdssamfund, når der er plads til offentlig vækst.
Den nye strategi skaber grundlaget for et sundhedsvæsen der tager udgangspunkt i den enkelte patients behov og hverdag, og hvor alle danskere uanset indkomst, uddannelse og bopæl møder et sundhedsvæsen, der er til for dem.

Minkfarme i Hedensted!

16 March, 2014 - 15:15 -- Poul

Naboer til minkfarmere fra hele landet er esktremt frustrerede – konkret fordi de dagligt må leve med store gener fra de meget store minkfarme, som skyder op lige uden for naboskel. Og fordi de ikke kan overbevise miljøministeren om behov for nye regler for opførelse og udvidelse af minkproduktion i Danmark. Målet for naboerne har været lykkelig sameksistens med minkfarmene og godt naboskab.

Kommunen skal gå forrest i kampen for gode og udviklende arbejdspladser.

12 November, 2013 - 10:23 -- Poul

Som tidligere plejehjemsleder ved jeg, at synlig og involverende ledelse giver arbejdsglæde og øger medarbejdernes potentialer. Det skaber merværdi for alle.


Kommunens beskæftigelsesindsats skal skræddersy løsninger til ansatte, som er i fare for at miste deres arbejde pga. sygdom, vi skal fokusere på unge, som mangler uddannelse og vi skal målrette kompetenceløft til ledige, så ubesatte stillinger kan blive besat.

Pages