Indlæg og Artikler

Havbrug en del af den samlede strategi!

18 February, 2016 - 10:45 -- Poul
Marianne Saxtoft radikale venstre Hedensted:
 
Havbrug påvirker balancen i
det naturlige
vandmiljø
samt plante og
dyreliv
omkring fiskebure
havet og på
kysterne langs As Vig,
Hjarnø og Endelave.
 
Enøjet
erhvervsinteresse må ikke
tilsidesætte hensynet til
denne balance og hensynet
til fællesskabernes interessere.
 
Produktion af fisk i havbrug

Integration eller isolation i Hedensted kommune!

11 October, 2015 - 10:02 -- Poul

Marianne Saxtoft rv Hedensted:

Al viden og erfaring viser, at det er en rigtig dårlig ide at isolere asylmodtagere, når de skal integreres i vores samfund. Jo hurtigere de får danske kolleger, børnene kommer i skole og alle deltager i fritidsaktiviteter i vores foreninger og lokalsamfund, jo hurtigere lærer de vores sprog, kultur og samfundsforhold. Og kan dermed skabe værdi for sig selv, deres familier, for arbejdsmarkedet og for samfundet generelt.

Flere frivillige sociale aktiviteter

4 October, 2015 - 16:12 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund (rv Hedensted):

Hedensted Kommune bør investere i frivillige sociale aktiviteter. Staten betaler hvert år 1,2 millioner kroner i bloktilskud fra staten til frivillige aktiviteter for socialt udsatte børn, handicappede og ældre i Hedensted Kommune.  De såkaldte § 18 midler bør gå ubeskåret til de mest udsatte mennesker i vores kommune.

700.000 af disse kroner anvendes imidlertid til husleje, rengøring og varme/el i kommunens 3 frivillighuse – tilbage er 500.000 til de egentlige frivillige sociale aktiviteter.

Havbrug. Borgerne til grin!

15 April, 2015 - 10:36 -- Poul

Nils Sjøberg folketingskandidat Hedensted:

Ved Hedensted kommunes høringsmøde om Havbrug torsdag i Juelsmindehallen var ikke antydning af vilje til at lytte til gode og saglige argumenter hos Hedensted Kommunes udvalg for teknik og miljø. Selvom miljøorganisationerne mødte op med saglige argumenter oplevede de på ingen måde lydhørhed.

Nedlæg havbrugene ved Hjarnø!

16 March, 2015 - 17:13 -- Poul

Nils Sjøberg folketingskandidat for radikale venstre i Østjylland opstillet i Hedensted kredsen:

I det Radikale Venstre i Hedensted tør vi godt have en klar holdning til havbrugene i As Vig. Vi mener de skal nedlægges. De forurener for meget, og er til stor gene for havets naturlige balance og befolkningens brug af havmiljøet som rekreativt område.

Vi er helt enige med Knud Iversen, når han skriver i Horsens Folkeblad, at 250 ton fiskegylle, svarende til 10 ton fiskegylle for hver arbejdsplads, er en uacceptabel høj pris.

Stop havbrugene ved Hjarnø!

26 February, 2015 - 18:09 -- Poul

Nils Sjøberg folketingskandidat for radikale venstre i Østjylland opstillet i Hedenstedkredsen skriver:

Er Lene Tingleff politikker eller administrator? Eller forsøger formanden for teknik- og miljø i Hedensted på at bruge en langsommelig sagsbehandling til at til gode se forurenende havbrug?

Pages