Indlæg og Artikler

Integration eller isolation i Hedensted kommune!

11 October, 2015 - 10:02 -- Poul

Marianne Saxtoft rv Hedensted:

Al viden og erfaring viser, at det er en rigtig dårlig ide at isolere asylmodtagere, når de skal integreres i vores samfund. Jo hurtigere de får danske kolleger, børnene kommer i skole og alle deltager i fritidsaktiviteter i vores foreninger og lokalsamfund, jo hurtigere lærer de vores sprog, kultur og samfundsforhold. Og kan dermed skabe værdi for sig selv, deres familier, for arbejdsmarkedet og for samfundet generelt.

Flere frivillige sociale aktiviteter

4 October, 2015 - 16:12 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund (rv Hedensted):

Hedensted Kommune bør investere i frivillige sociale aktiviteter. Staten betaler hvert år 1,2 millioner kroner i bloktilskud fra staten til frivillige aktiviteter for socialt udsatte børn, handicappede og ældre i Hedensted Kommune.  De såkaldte § 18 midler bør gå ubeskåret til de mest udsatte mennesker i vores kommune.

700.000 af disse kroner anvendes imidlertid til husleje, rengøring og varme/el i kommunens 3 frivillighuse – tilbage er 500.000 til de egentlige frivillige sociale aktiviteter.

Havbrug. Borgerne til grin!

15 April, 2015 - 10:36 -- Poul

Nils Sjøberg folketingskandidat Hedensted:

Ved Hedensted kommunes høringsmøde om Havbrug torsdag i Juelsmindehallen var ikke antydning af vilje til at lytte til gode og saglige argumenter hos Hedensted Kommunes udvalg for teknik og miljø. Selvom miljøorganisationerne mødte op med saglige argumenter oplevede de på ingen måde lydhørhed.

Nedlæg havbrugene ved Hjarnø!

16 March, 2015 - 17:13 -- Poul

Nils Sjøberg folketingskandidat for radikale venstre i Østjylland opstillet i Hedensted kredsen:

I det Radikale Venstre i Hedensted tør vi godt have en klar holdning til havbrugene i As Vig. Vi mener de skal nedlægges. De forurener for meget, og er til stor gene for havets naturlige balance og befolkningens brug af havmiljøet som rekreativt område.

Vi er helt enige med Knud Iversen, når han skriver i Horsens Folkeblad, at 250 ton fiskegylle, svarende til 10 ton fiskegylle for hver arbejdsplads, er en uacceptabel høj pris.

Stop havbrugene ved Hjarnø!

26 February, 2015 - 18:09 -- Poul

Nils Sjøberg folketingskandidat for radikale venstre i Østjylland opstillet i Hedenstedkredsen skriver:

Er Lene Tingleff politikker eller administrator? Eller forsøger formanden for teknik- og miljø i Hedensted på at bruge en langsommelig sagsbehandling til at til gode se forurenende havbrug?

Sammen om miljøet!

11 January, 2015 - 21:49 -- Poul

Nils Sjøberg folketingskandidat Hedensted-Østjylland:

Miljøet er vores alles. Det har betydning for både unge og gamle. Røde og blå. Vi kan derfor alle lære af den stribe af miljøorganisationer, som nu er gået sammen om at sikre miljøet ved Endelave. Uanset, om man er fra Dansk Sportsfiskerforbund, Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening,  Foreningen Endelave Hav og Dambrug – Nej Tak! eller som jeg er radikal folketingskandidat eller på anden måde politisk organiseret har vi alle en fælles interesse i at sikre naturen og vores miljø.

Havbrugs belastning af natur og miljø.

25 November, 2014 - 09:52 -- Poul

 

Debatindlæg af folketingskandidat Nils Sjøberg Hedenstedkredsen:

Som kommentarer til debatindlæg af direktør for Dansk Akvakultur Brian Thomsen vil jeg hermed uddybe mit tidligere indlæg!

Brian Thomsen fremhæver med rette flere gode sider ved øget produktion af fisk til konsum, men samfundet må sikre, at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde og uden, at det går ud over naturen og over befolkningens rekreative interesser. Løsningen kan umuligt være gratis produktionsarealer og forureningstilladelser stillet til rådighed fra samfundets side.

Pages