Indlæg og Artikler

Nyt rådhus giver lokale dagplejere, lærere og sosu-hjælpere

30 August, 2017 - 17:20 -- Poul

Indlæg af Marianne Saxtoft Vemmelund til Hedensted kommunes budget 2018:

Investering i nyt rådhus i Hedensted Kommune kan give lokale borgernære arbejdspladser i dagtilbud, i skolen eller i ældreplejen. Og kommuneledelse, forvaltningschefer og administrative medarbejdere slipper for at køre fra den ene ende af kommunen til den anden.

Lokale busruter er et nationalt anliggende!

11 August, 2017 - 16:11 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund skriver:

Kommunerne og Region Midtjylland skal sammen belyse den regionale trafiks betydning for at drive virksomhed, for at bo, uddanne sig og arbejde i landdistrikterne – i et nationalt perspektiv.

Udgifter til den kollektive trafik i Region Midtjylland er stigende og udgør i dag 52 % af midler til regional udvikling mod 40 % for 10 år siden. En uholdbar udvikling og regionen foreslår besparelser på en række regionale busruter, som rammer hårdt i Hedensted Kommune.

Havdambrug mangler produktionstilladelse?

26 June, 2017 - 14:06 -- Poul

Indlæg af Marianne Saxtoft Vemmelund:               

-         åbent brev til borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune

Ved kommunalreformen i 2006 overtog kommunerne en række opgaver fra de tidligere amter – herunder godkendelse af produktionstilladelse og kontrol af havdambrug, som etableres inden for 1 sømil fra kysten. Hedensted Kommune overtog dermed miljømyndigheden fra det tidligere Vejle Amt og skal føre tilsyn med de havbrug, som befinder sig ved udmundingen af Horsens Fjord og i As vig.

Økonomisk ansvarlighed og ordentlighed

21 April, 2017 - 13:28 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund's kommentar til økonomien i Hedensted kommune!                       

Økonomiudvalget i Hedensted Kommune behandlede på sit møde 10. april kommunens regnskab for 2016 og oversender nu regnskabet til revision og til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.  Men iflg. Horsens Folkeblad har borgmester Kirsten Terkilsen allerede nu inviteret byrådet til et møde for at bruge et overskud på 21,7 mill. kr.

Uigennemsigtig miljøkontrol af havbrug.

16 March, 2017 - 09:03 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund skriver:

Hedensted Kommune vil ikke kontrollere om Hjarnø Havbrug A/S overholder deres produktionstilladelser. Selvom kommunen via sit miljøtilsyn er forpligtede til at kontrollere, at kommunens godkendelser og tilladelser overholdes. Og har pligt til at genbehandle godkendelser med fornyet vurdering af virksomhedens miljøbelastninger, når virksomhedens tilladelser udløber.

Pages