Indlæg og Artikler

Havdambrug mangler produktionstilladelse?

26 June, 2017 - 14:06 -- Poul

Indlæg af Marianne Saxtoft Vemmelund:               

-         åbent brev til borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune

Ved kommunalreformen i 2006 overtog kommunerne en række opgaver fra de tidligere amter – herunder godkendelse af produktionstilladelse og kontrol af havdambrug, som etableres inden for 1 sømil fra kysten. Hedensted Kommune overtog dermed miljømyndigheden fra det tidligere Vejle Amt og skal føre tilsyn med de havbrug, som befinder sig ved udmundingen af Horsens Fjord og i As vig.

Økonomisk ansvarlighed og ordentlighed

21 April, 2017 - 13:28 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund's kommentar til økonomien i Hedensted kommune!                       

Økonomiudvalget i Hedensted Kommune behandlede på sit møde 10. april kommunens regnskab for 2016 og oversender nu regnskabet til revision og til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.  Men iflg. Horsens Folkeblad har borgmester Kirsten Terkilsen allerede nu inviteret byrådet til et møde for at bruge et overskud på 21,7 mill. kr.

Uigennemsigtig miljøkontrol af havbrug.

16 March, 2017 - 09:03 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund skriver:

Hedensted Kommune vil ikke kontrollere om Hjarnø Havbrug A/S overholder deres produktionstilladelser. Selvom kommunen via sit miljøtilsyn er forpligtede til at kontrollere, at kommunens godkendelser og tilladelser overholdes. Og har pligt til at genbehandle godkendelser med fornyet vurdering af virksomhedens miljøbelastninger, når virksomhedens tilladelser udløber.

Politisk leder Morten Østergaards tale ved Folketingets afslutningsdebat 1. juni 2016 - Det talte ord gælder -

1 June, 2016 - 16:44 -- Poul

Hvis overlevelse er målet er regeringen jo en succes. Men er det virkelig det, politik handler om? Handler det om at få magten og holde på den – koste hvad det koste vil? Ikke for mig. For mig handler politik om at gøre menneskeligt håb til politisk vilje. I dag fylder min Johanne 7 år. I god tid har jeg forberedt hende på, at udover morgensang og aftensmad i spisepausen, så skal far arbejde på hendes fødselsdag.

Pages