Havdambrug mangler produktionstilladelse?

26 June, 2017 - 14:06 -- Poul

Indlæg af Marianne Saxtoft Vemmelund:               

-         åbent brev til borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune

Ved kommunalreformen i 2006 overtog kommunerne en række opgaver fra de tidligere amter – herunder godkendelse af produktionstilladelse og kontrol af havdambrug, som etableres inden for 1 sømil fra kysten. Hedensted Kommune overtog dermed miljømyndigheden fra det tidligere Vejle Amt og skal føre tilsyn med de havbrug, som befinder sig ved udmundingen af Horsens Fjord og i As vig.

Ifølge havbrugsgruppe, som består af en række lokale organisationer med interesse for natur og havmiljø, friluftsliv og turismeerhvervene langs Hedensted Kommunes østkyst udløb produktionstilladelserne for de igangværende havdambrug i 2005 og kører angiveligt uden vurdering og godkendelse af disse brugs belastning af havmiljøet omkring Horsens Fjord/Hjarnø og i As Vig.

Havbrugsgruppen har tidligere henvendt sig til udvalget for teknik og miljø i Hedensted med dokumentation af produktionen fra disse havbrug og har efterspurgt kommunens produktionstilladelse og miljøkontrol med brugene. Svaret fra udvalget er, at sagen er under behandling og kan derfor ikke oplyses. Et svar som efterlader produktionen og miljøkontrol frit svævende: Hvordan kan man kontrollere en produktion uden en tilladelse og ramme for produktionen?

Radikale Venstres spørgsmål til borgmester Kirsten Terkilsen er derfor: Er det korrekt, at sagen om fornyet produktionstilladelse til havdambrug i Horsens Fjord og As Vig efter mere end 10 år stadig er under behandling? Hvis ja, hvad er årsagen til den lange sagsbehandling? Hvad har Hedensted Kommune foretaget sig, for at bringe tilladelsen og miljøkontrollen i orden? Og hvornår forventes sagen afsluttet og produktionstilladelsen tilgængelig, så både produktion og for den kommunale pligt til at føre tilsyn og kontrol kan foregå lovmedholdelig?