Havbrug en del af den samlede strategi!

18 February, 2016 - 10:45 -- Poul
Marianne Saxtoft radikale venstre Hedensted:
 
Havbrug påvirker balancen i
det naturlige
vandmiljø
samt plante og
dyreliv
omkring fiskebure
havet og på
kysterne langs As Vig,
Hjarnø og Endelave.
 
Enøjet
erhvervsinteresse må ikke
tilsidesætte hensynet til
denne balance og hensynet
til fællesskabernes interessere.
 
Produktion af fisk i havbrug
påvirker miljøet. Kvælstof,
fosfor og organisk stof
fra foderspild og fiskenes afføring
samt midler til at renholde
fiskebure og medicin
til at forebygge sygdomme -
alt sammen fordi fiskene går
unaturligt tæt i burene. Og
den store koncentration af
fisk tiltrækker parasitter,
som overføres til naturligt
forekommende vilde fisk.
Hedensted Kommune har
afsat flere penge til at styrke
turisme - ikke mindst på
Juelsminde-halvøen. Vi har
en helt unik natur og kultur
for sommerhus- og campingturister,
sejlere og
vandsportsturister, lystfiskere
og fugleinteresserede
samt turister, som cykler og
vandrer langs vores kyster.
 
 
Udvikling af turismeerhvervene
kan styrke bosætning,
fritidsliv og fællesskaber for
børn, unge og ældre. Og det
kan trække andre erhverv
og jobmuligheder til området.
Vi har brug for at styrke
de gode fortællinger om Hedensted
Kommune. Vi har
brug for blå flag, unikke
egnsspecialiteter og ikke
mindst vores enestående
natur.
 
 
Der bruges hvert år mange
penge på positiv branding
af Hedensted Kommune.
Men ord og handling
skal hænge sammen, hvis
disse penge ikke skal være
spildt. Spørgsmål om havbrug
skal vurderes som en
del af den samlede strategi
for hele Hedensted Kommune