Fratrædelsesgodtgørelse i Hedensted!

17 October, 2017 - 09:56 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund skriver:

Hedensted Kommune er blandt de kommuner, som har betalt kommunaldirektøren fratrædelsesgodtgørelse på trods af genansættelse - 1,7 mill. kr. i bonus oven i lønnen som kommunaldirektør! Professor Henning Jørgensen kritiserer denne praksis: udgiften har ingen værdi for kommunen, men går direkte ned i direktørens private lommer! Borgmesteren forsvarer beslutningen: det er sket helt efter bogen!

Hedensted Kommune har i lighed med andre kommuner gennemført en lang række besparelser inden for ældre, sundhed, handicappede børn og unge, integrationsområde m.m. Vi så hvordan 95 socialpædagoger blive opsagt og bedt om at søge deres eget job til mindre løn. Mange har bidraget til, at kommunen nu har et økonomisk råderum, som i forbindelse med regnskabet for 2016 og nu i forbindelse med budget 2018 og i et valgår deles ud med let hånd. Som politisk eller administrativ ledelse af kommunen har man en moralsk forpligtigelse til at vise det gode eksempel/være gode rollemodeller.

Forklaringen for lønbonus er, at man ønsker at fastholde kommunaldirektøren. Men den oprindelige hensigt med åremålsansættelse var, at det skulle være lettere at udskifte kommunale chefer og ikke at fastholde dem.