Færre byrådsmedlemmer i Hedensted Byråd?

9 February, 2017 - 17:13 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund:

Færre byrådsmedlemmer i Hedensted Byråd? 

Er byrådsmedlemmer Johnny B Sørensen Snaptun(A), Peter Petersen (V), Torsten Sonne (F), Bent Poulsen (V), Tage Zacho (O) og Kim Hagesten Sørensen(V) uden betydning for det lokale folkestyre og den demokratiske proces i Hedensted Byråd?

Før kommunesammenlægningen i 2007 var der 19 byrådsmedlemmer i Juelsminde Kommune, 19 i Tørring-Uldum Kommune og 19 i Hedensted Kommune. Antallet af byrådsmedlemmer gik fra 57 til nuværende 27 medlemmer. Konsekvensen af kommunesammenlægningen blev færre byrådsmedlemmer til at varetage borgernes interesser og større afstand og mindre kontakt til borgernes hverdagsliv rundt i hele kommunen.

Det er afgørende for demokrati og folkestyre, at byrådet udgør et bredt udsnit af kommunens borgere. Repræsentanter for erhvervsliv, for foreningslivet, fra lokalområderne, for de kommunale kerneområder børn, skole og ældre, unge og ældre, kvinder og mænd, erhvervsaktive eller uden for arbejdsmarkedet, forskellige politiske partier osv. Byrådsmedlemmer er folkevalgte og vælgerne har givet dem mandat til at varetage deres interesse. Og ad hoc nedsatte udvalg med forskellige borgeres deltagelse, kan altså ikke erstatte den forpligtelse, der ligger i byrådsmedlemmers borgerlige ombud.

En bred sammensætning af byrådet skal skabe legitimitet og balance i byrådet politiske beslutninger og prioriteringer. Det skal sikre, at viden og erfaring fra borgerne hverdagsliv inddrages og kvalificerer embedsværkets faglige og saglige fremstilling af beslutningsgrundlaget. En bred sammensætning skal sikre åbenhed og holde magthaverne i ørerne.

Overvejelser om at sænke antallet af byrådsmedlemmer yderligere til 21 medlemmer havde betydet, at byrådsmedlemmer nævnt i første afsnit ikke var blevet valgt til Hedensted Byråd ved valget i 2013. Byrådsmedlemmer, som repræsenterer en forskellighed både erhvervsmæssigt, lokal tilhørsforhold, aldersmæssigt, politisk og menneskeligt.

Radikale Venstre er fortalere for mangfoldighed, tilgængelighed og åbenhed i byrådsarbejdet. Gennemsigtighed og ligeværdig dialog er vejen til bæredygtige beslutninger for borgere i hele Hedensted Kommune. Færre byrådsmedlemmer vil betyde tab af betydningsfuld indsigt og nærhed til borgere i vores store langstrakte kommune.