Efterskoletilbud til ikke-uddannelsesparate unge i Hedensted Kommune

26 October, 2017 - 18:47 -- Poul

Søren Bo Pedersen og Marianne Saxtoft Vemmelund skriver:

I Hedensted Kommune erklæres hver femte = 140 unge i 8. klasse ikke uddannelsesparat. Skolen og UU skal sammen med forældrene lægge en plan, som støtter den unge frem mod en ungdomsuddannelse.

Ekstra støtte være tilstrækkeligt for flere elever, med for andre elever er helhedsorienterede tilbud nødvendige. Radikale Venstre vil derfor arbejde for, at disse unge kan få støtte til et år på en efterskole. Her får eleven mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Vi vil benytte folkeskolelovens §§ 19 og 22, hvor en kommune kan henvise til "bedst egnede undervisningstilbud, herunder efterskoler og yde tilskud til egenbetalingen.

Undersøgelser viser, at unge, som gennemfører efterskole, i højere grad end andre unge, optages på og gennemfører en ungdomsuddannelse. Forklaringen skal findes i ”kammeratskabseffekten” – at efterskolernes blanding af unge fra uddannelsesstærke hjem med unge fra uddannelsesfremmede hjem løftes både personligt, socialt og fagligt.  Ikke-uddannelsesparate unge udvikler nyt selvbillede og ny identitet: Jeg kan uddanne mig ligesom mine kammerater.

Din baggrund skal ikke afgøre dine muligheder for uddannelse og dermed muligheder i livet. Radikale Venstre vil investere i unges uddannelse – jo før jo bedre. En ung, som hjælpes i tide, er en investering i fremtiden – i den unges fremtid, hans/hendes families fremtid og i virksomhedernes fremtidige behov for dygtige medarbejdere. Og unge, som gennemfører et år på efterskoler, bliver i højere grad deltagere i vores fællesskaber – vores samfund.