Dansk landbrug skal tilbage på sporet

8 May, 2016 - 18:01 -- Poul

Ida Auken skriver:

Radikale Venstre præsenterer i dag en grøn redningsplan for dansk landbrug. Det er det første skridt på vejen mod et grønnere og sundere landbrug.

Hvis du har fulgt de seneste ugers politiske diskussioner om først regeringens landbrugspakke og siden naturpakken, forstår jeg godt, hvis du er lidt forvirret. Det flyver gennem luften med tal og beskyldninger, som det kan være virkelig svært at holde styr på. Tilbage står, at landbruget i Danmark har det svært. Meget svært.

I Radikale Venstre tror vi på fremtiden. Også når det kommer til landbruget. Det var derfor, at vi tilbage i 2012 nedsatte en Natur- & Landbrugskommission. Målet var at bringe dansk landbrug tilbage på sporet. Midlet var at skabe en ny balance mellem natur og landbrug i Danmark, hvor miljø og vækst ikke er hinandens modsætninger, men kan forenes, fordi alle tænker i helheder, balancer og kompromisser. Resultatet blev den mest gennemtænkte og helhedsorienterede vision for dansk landbrug, vi har set i mange år – med masser af gode, konkrete forslag til at udvikle både landbrug og natur.

Med landbrugspakken har regeringen – stik imod kommissionens anbefalinger – alene gennemført de tiltag, der skal udvikle landbrugserhvervet. Naturtiltagene er droppet. Det skaber naturligvis ikke den balancerede udvikling, vi drømmer om, og som vi mener, er helt nødvendig for, at dansk landbrug kan overleve som erhverv.

De seneste mange års udvikling har tydeligt vist, at dansk landbrug befinder sig i et ræs mod bunden. Et ræs, der er økonomisk urentabelt. Et ræs, der skader vores klima og miljø. Og et ræs, som danske landmænd er dømt til at tabe – bl.a. til deres østeuropæiske kollegaer, der kan producere til meget lavere omkostninger. Så hvor ligger fremtiden for dansk landbrug?

På kort sigt er det helt afgørende, at vi allerede fra 2017 reducerer den merudledning af kvælstof, landbrugspakken medfører. Kvælstofforurening forplanter sig med det samme i vores vandmiljø, mens det tager årtier at rydde op. Det er derfor helt afgørende, at vi får begrænset landbrugspakkens kvælstofforurening – mest muligt, hurtigst muligt. Derfor lancerer vi i dag en grøn genopretningspakke, hvor vi reducerer udledningen af kvælstof med 4000 ton allerede i 2017.

Det skal ske ved at halvere den såkaldte gødningsrabat landbruget har fået med landbrugspakken, genindføre efterafgrøder, randzoner i særligt følsomme vandoplande og forbuddet mod at gødske og sprøjte i følsomme naturområder. Endelig vil vi udbrede økologien og bruge den målrettet i områder, hvor der er brug for en miljø- og naturindsats. Læs mere om, hvordan vi vil genoprette balancen mellem natur og landbrug her.

På længere sigt har vi behov for grundlæggende forandringer for at få dansk landbrug tilbage på sporet. Regeringens landbrugspakke adresserer slet ikke de store udfordringer, dansk landbrug står over for med massiv gæld, afhængighed af statsstøtte, udenlandsk arbejdskraft og tunge produktionsgrene bundet til områder, hvor verdensmarkedspriserne er i frit fald. Radikale Venstre ønsker at fremtidens landbrug bliver et grønt og økonomisk sundt landbrug.

Landbrugsproduktionen skal fremover foregå i langt bedre samspil med klima, natur og miljø. Vi vil have mere økologisk produktion, mere klimavenlig produktion, mere natur og flere grønne teknologier, der nedbringer landbrugets forurening. Støtten til landbruget skal give vores landmænd langt mere interesse i at skabe og pleje natur. Læs mere om det i vores naturudspil, som vi netop har lanceret. Dansk landbrug skal ikke længere være en del af udfordringen – men derimod en del af svaret på, hvordan vi skaber en grønnere fremtid.

Samtidig skal dansk landbrug fremover være økonomisk bæredygtigt – og så nytter det ikke at blive ved med at ville konkurrere alene på mængde og pris. For her taber vi. I stedet skal dansk landbrug tjene penge på at sælge bæredygtige kvalitetsfødevarer, lokale fødevarer med en historie samt nye avancerede grønne teknologier og knowhow. Der skal være plads til både stordrift, niche- og specialproduktion. Gode grønne fødevarer fra et sundt landbrug skal således være dansk landbrugs kendemærke i fremtiden.

Vi tror på, at vi kan gøre dansk landbrug både grønnere og sundere – og dermed skabe en ny balance mellem natur og landbrug i Danmark, der rent faktisk kan hjælpe dansk landbrug tilbage på sporet.

Del meget gerne vores udspil og deltag i debatten på sociale medier. Brug gerne hashtagget #fremtidenslandbrug. Og send endelig gode forslag og ideer til, hvordan vi skaber et grønnere og sundere landbrug. Både på kort og langt sigt.

Venlig hilsen

Ida Auken