Centralistisk, detail- og markedsorinteret styring

29 March, 2017 - 12:26 -- Poul

Flere og flere frivillige vælger at tage sagen i egen hånd og varetager den menneskelige side af velfærdsdanmark. Centralistisk, detail- og markedsorinteret styring og ledelse i kommunerne gør de kommunale medarbejdere til systemfunktionærer, som tvinges til at fokusere på ydelseskataloger og centralt fastsatte servicekontrakter.

 

Hedensted Kommune har en velfærdsforvaltning og central visitationsenhed på 60 medarbejdere, som fastlægger, hvad den fagligt kompetente medarbejdere må udføre. Men borger og medarbejder efterspørger nærhed, nærvær og dialog i hverdagen - menneskeverden og systemverden snakker ikke samme sprog. Vi spilder både tid, penge og menneskelige ressourcer. Vi må erstatte regnearksledelse med nærværende og faglig ledelse. Til gavn for borgeren, for medarbejderne, for kommunen og for samfundsøkonomien.