Økonomisk ansvarlighed og ordentlighed

21 April, 2017 - 13:28 -- Poul

Marianne Saxtoft Vemmelund's kommentar til økonomien i Hedensted kommune!                       

Økonomiudvalget i Hedensted Kommune behandlede på sit møde 10. april kommunens regnskab for 2016 og oversender nu regnskabet til revision og til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.  Men iflg. Horsens Folkeblad har borgmester Kirsten Terkilsen allerede nu inviteret byrådet til et møde for at bruge et overskud på 21,7 mill. kr.

Et kommunalt regnskab er også en årsberetning, hvor borgere, politikere og kommunalt ansatte kan skabe sig et overblik over kommunens virksomhed og økonomi. En årsberetning skal bidrage til at skabe legitimitet og tillid til den måde byrådet forvalter kommunens økonomi set i forhold til de kommunale kerneopgaver. I 2012 var Hedensted Kommune tæt på at blive sat under administration af Indenrigsministeriet pga. af for lidt penge i kassen. De store velfærdsområder har siden bidraget med store besparelser og ekstraordinære indsatser, for at bringe kommunens økonomi i balance.

For at vurdere, om det nu er en god ide i huj og hast at fyre de 21,7 mill. kr. af, vil det derfor være en god ide, at nærlæse de bagvedliggende forudsætninger for den samlede kommunale økonomi. Og lade disse forudsætninger indgå i en samlet vurdering og prioritering i forbindelse med det kommende budgetarbejde for 2018. Ifølge årsrapporten er der udgiftspres pga. flere ældre, handicappede og udsatte børn - et økonomisk pres som også forventes fremover. Kan vi afhjælpe dette pres ved at anbringe de 21,7 mill. kr. rigtigt?

Vil vi fremme kommunens rehabiliteringsstrategi og opnå færre kommunale hospitalsudgifter ved at investere i et sundhedscenter med genoptræning i Juelsminde, så ældre og andre, som skal genoptrænes efter hospitalsindlæggelse ikke skal transporteres til Løsning? Vil det være en god ide, at opprioritere sundhedsplejerskerne, så tidlig opsporing, tidlig indsats og færre udgifter til udsatte børn? Kan socialøkonomiske investeringer fremme beskæftigelsen for psykisk sårbare og andre borgere med handicap og dermed spare på overførselsudgifter m.m.?

Nyheden om byrådets uddeling af midler har fået de sociale medier til at svømme over med ideer og ønsker. Men huj og hast beslutninger kan meget let medføre udgiftsdrivende anlægsinvesteringer, som ikke er beskrevet tilbundsgående. Og det kan igen medføre pres på en netop opnået, men stadig skrøbelig økonomisk stabilitet og medføre yderligere pres på de store velfærdsområder.

Økonomisk ansvarlighed og ordentlighed er nødvendig, hvis borgere og ansatte skal have tillid til byrådets forvaltning af borgerne penge og medarbejdernes arbejdsindsats!

Marianne Saxtoft Vemmelund

Radikal spidskandidat

Krollerup/Løsning