Velkommen til kommunalsiden

Henvendelser om radikal kommunalpolitik rettes til formanden for Hedensted Kommuneforening - mail: poul.math@hafnet.dk - eller Marianne Saxtoft - mail: saxtoft@samskabelse.dk

Som kandidater til byrådsvalget i november 2017 er de 3 øverste på listen valgt:

  • Marianne Saxtoft Vemmelund blevet genvalgt som spidskandidat   
  • nr 2 på den radikale liste er Søren Bo Pedersen, Uldum 
  • nr 3 er Ulrik Møberg, Tørring.​​  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til byrådsvalget nov 2013 fik radikale venstre 444 stemmer - valgforbundet med Kristendemokraterne gav 1 mandat, dette fik Birgit Jacobsen KD.

Til regionsvalget fik radikale venstre 2 mandater - fremgang på 1 - Marianne Saxtoft fik godt resultat med 674 personlige stemmer - Anders Hansen 108 personlige stemmer fra Hedensted kommune.

Links:

Radikale Venstres landshjemmeside www.radikale.dkBliv medlem - klik på https://www.radikale.dk/bliv/medlem


Marianne Saxtoft Vemmelund, der er bosat i Krollerup ved Løsning, var spidskandidat på den radikale byrådsliste nov 2013. Marianne er efterfølgende blevet formand for Red Barnet Hedensted lokalforening og formand for Socialpolitisk Dialogforum i Radikale Venstres landsorganisation.

Den radikale liste var i valgforbund med liste K - Kristen Demokraterne, for at undgå stemmespild og optimere mandat antallet.

 

27119061 saxtoft@samskabelse.dk       

Marianne Saxtoft Vemmelund:

Fra krise til fællesskaber
 
Mit politiske projekt er, at styrke initiativer fra borgere, lokalsamfund, virksomheder, foreninger og andre, som sammen med kommunens ledere og medarbejdere skaber løsninger til gavn for den enkelte og til gavn for fællesskabet.
 
Den økonomiske krise holder os i et jerngreb! Og besparelser, vækstinitiativer og reformer gør det ikke alene. Vi skal hjælpe hinanden med de opgaver, som skal løses af kommunen – i vores børnehaver, skoler og plejecentre!
 
Mine erfaringer fra 16 år i Hammel og Favrskov Byråd viser, at samspil mellem kommune og de mange kræfter i vores foreninger, lokalsamfund, forældregrupper og andre netværk skaber værdier, som kommunen ikke kan skabe alene – selv, hvis vi havde ubegrænsede økonomiske midler. Og værdier, som skabes af fællesskaber skaber fællesskab!
 
Marianne Saxtoft Vemmelund
Nørrehedevej, 16, Krollerup
8723 Løsning 
 
Udannelser
Master i Professionel Kommunikation
Systemisk konsulentuddannelse
Socialrådgiver
Plejehjemsassistent
 
Arbejdserfaring
Seniorkonsulent i CABI, viden om den kommunale, regionale og nationale beskæftigelsesindsats – ekspert på unge og frivillige indsatser
Plejehjemsassistent, afdelingsleder og plejehjemsleder i Hammel Kommune
 
Nuværende tillidshverv
Formand for RED BARNET i Hedensted kommune
 
Tidl. tillidshverv
Byrådsmedlem, udvalgsformand og viceborgmester i Hammel/Favrskov Byråd
Medlem af KL Social- og sundhedsudvalg
Suppleant til Folketinget
Næstformand i Radikale Venstre
Medlem af Radikale Venstres Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kandidater til byrådsvalget i november 2017:
       

nr 2: Søren Bo Pedersen, Uldum           nr 3: Ulrik Møberg, Tørring