Velkommen til kommunalsiden

Henvendelser om radikal kommunalpolitik rettes til formanden for Hedensted Kommuneforening - mail: poul.math@hafnet.dk - eller Marianne Saxtoft Vemmelund - mail: saxtoft@samskabelse.dk   

Som kandidater til byrådsvalget i november 2017 er de 3 øverste på listen valgt:

  • nr 1 Marianne Saxtoft Vemmelund, Løsning  
  • nr 2 Søren Bo Pedersen, Uldum 
  • nr 3 Ulrik Møberg, Tørring.​​  

STØT VORES VALGKAMP MED ET BELØB - stor eller lille - på mobilpay nr 89517 radikale venstre i Hedensted.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Til byrådsvalget 21. nov 2017 har radikale venstre indgået teknisk valgforbund med Kristendemokraterne og Alternativet for at undgå stemmespild og få flest mulige mandater til valgforbundet.

Radikale Venstres landshjemmeside www.radikale.dkBliv medlem - klik på https://www.radikale.dk/bliv/medlem


Marianne Saxtoft Vemmelund, bor på et lille landsted ved Krollerup, Løsning, hvorfra hun driver som egen virksomhed Samskabelse, som udvikler lokale samarbejder mellem kommune, frivillige organisationer, selvejende institutioner målrettet velfærdsløsninger for børn, unge, psykisk sårbare, ældre m.fl.. Marianne er formand for Red Barnet i Hedensted lokalforening og formand for Socialpolitisk Dialogforum i Radikale Venstres landsorganisation.

  mail: saxtoft@samskabelse.dk mobil: 27119061

Marianne Saxtoft Vemmelund:

Fra krise til fællesskaber
 
Åbenhed, gennemsigtighed og demokrati er nøgleord for fællesskabet Hedensted Kommune. Sammen bruger og beskytter vi de menneskelige og materielle samt naturens ressourcer bedst.
 
Vores fælles mål er, at få det bedste frem hos alle og dermed frigøre fællesskabets potentialer:
 
- gennem gode og udviklende livsvilkår for vores børn, unge og ældre
- via bæredygtige hensyn til vores fælles natur og miljø
- med helhed, nærhed og nærvær som ramme for det lokale bo-, arbejds- samt fritids- og kulturliv
- og med et grundlæggende respektfuldt kollegialt fællesskab, hvor politikere, ledelse og medarbejdere sammen skaber en     beslutningsduelig, handlingsduelig og bæredygtig kommune!
 
Mine erfaringer fra 16 år i Hammel og Favrskov Byråd viser, at samspil mellem kommune og de mange kræfter i vores foreninger, lokalsamfund, forældregrupper og andre netværk skaber værdier, som kommunen ikke kan skabe alene – selv, hvis vi havde ubegrænsede økonomiske midler. Og værdier, som skabes af fællesskaber skaber fællesskab!
 
Marianne Saxtoft Vemmelund
Nørrehedevej, 16, Krollerup
8723 Løsning
--------------------------------------------------------------------------------- 
 
Udannelser
Master i Professionel Kommunikation
Systemisk konsulentuddannelse
Socialrådgiver
Plejehjemsassistent
 
Arbejdserfaring
Indehaver af konsulentvirksomheden SAMSKABELSE
Seniorkonsulent i CABI, viden om den kommunale, regionale og nationale beskæftigelsesindsats – ekspert på unge og frivillige indsatser
Plejehjemsassistent, afdelingsleder og plejehjemsleder i Hammel Kommune
 
Nuværende tillidshverv
Formand for RED BARNET i Hedensted kommune
Formand for socialpolitisk dialogforum, Radikale Venstre
Bestyrelsesmedlem BROEN Hedensted
Bestyrelsesmedlem Talentspejderne Hedensted
 
 
Tidl. tillidshverv
Byrådsmedlem, udvalgsformand og viceborgmester i Hammel/Favrskov Byråd
Medlem af KL Social- og sundhedsudvalg
Suppleant til Folketinget
Næstformand i Radikale Venstre
Medlem af Radikale Venstres Hovedbestyrelse og Forretningsudvalg
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Kandidater til byrådsvalget i november 2017:
 
  mail: soerenbo@outlook.dk  mobil: 28731440
 

Søren Bo Pedersen, kandidat til Hedensted byråd og Regionsrådet. Søren bor i Uldum og er lærervikar og pædagogmedhjælper på Tørring Skole

Mit ønske er, at alle unge bliver i stand til at skabe sig en meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse. Kommunen skal sikre børn og unge en god uddannelse samt gode fritidsmuligheder og kulturelle tilbud, som er med til at forme dem som mennesker og give dem en meningsfuld opvækst. Med udgangspunkt i dette skal det være attraktivt at blive boende i kommunen eller flytte tilbage efter endt uddannelse og skabe sig et meningsfuldt liv.

Jeg ønsker at skabe vide muligheder for kultur, friluftsliv, idrætsliv og samlingssteder i lokalsamfundet, og jeg ønsker i videst muligt omfang at understøtte kulturen, som har rod i lokale initiativer og fællesskaber.

 mail: um@cyclingphoto.dk mobil: 41625601

Ulrik Møberg, kandidat til Hedensted byråd. Ulrik bor i Tørring og er ingeniør og konsulent hos VESTAS

Jeg vil arbejde for, af fremtidens generationer skal arve et godt miljø, målet må være en kommune, som inddrager klima- og miljømæssig bæredygtighed i alle kommunens beslutninger. Kommunen skal sætte konkrete mål for udvikling som grøn kommune.

Målet må være en dynamisk og fremadskuende kommune med attraktive arbejdspladser, at udnytte nærheden mellem kommune og erhvervsliv til styrkelse af samspillet mellem erhvervsliv, kommune og lokalsamfund. Kommunen skal synliggøre nye potentialer, afdækkes og udvikles gennem nye netværk og lokale partnerskaber. Det skal således være attraktivt at drive virksomhed i kommunen.